Skriften som innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 
kan laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats

Viktigare lagar och förordningar