Ny upplaga av Rättshjälp och taxor finns nu att beställa eller ladda ned på Domstolsverkets hemsida. Rättshjälp och taxor är en årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Rättshjälp och taxor