I skriften beskrivs de viktigaste lagarna som träder i kraft den 1 juli 2007.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2007