I avhandlingen ”Okonventionella varumärken” beskriver Erika Lunell hur okonventionella varumärkesobjekt fungerar respektive erkänns som registrerbara varumärken, ur såväl ett EG-rättsligt som nordiskt perspektiv.

Traditionellt har varumärken utgjorts av ord och figurer som applicerats på varor eller förpackningar, men i dagens varumärkestäta samhälle har man sökt nya sätt att skilja sig från mängden och fånga konsumenternas uppmärksamhet. Under det senaste decenniet har därför användningen av nya, mer okonventionella varumärkesobjekt, som design, färger och ljud, ökat starkt.

En central fråga är i vilken utsträckning de traditionella rättsliga begrepp som primärt utvecklats i förhållande till konventionella varumärken är lämpade för okonventionella sådana. Alternativa skyddsformer diskuteras. Vissa jämförelser görs även med amerikansk rätt, för att visa på likheter och skillnader mellan det europeiska och amerikanska synsättet.

Erika Lunell forskar och undervisar i immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet