Brottsrummet är tänkt att vara en faktabank om brott för att öka kunskapen bland unga.
På sajten kan man hitta lättillgänglig information om rättsprocessen, statistik, lagar och olika brottstyper som till exempel misshandel, rån och skadegörelse. Det finns också en egen avdelning för unga brottsoffer med information om vart man kan vända sig om man själv blir utsatt för brott. 
Man kan också att följa ett fiktivt misshandelsfall genom hela rättskedjan, från brott till straff. 

brottsrummet.se