Handboken som har tagits fram på uppdrag av regeringen, ska ge hälso- och sjukvården enhetliga rutiner för omhändertagande av sexualbrottsoffer. Den ska också bidra till att rättsväsendet förses med bättre bevismaterial i hanteringen av sexuella övergrepp.
Handboken innehåller även en kortfattad guide med konkreta anvisningar för omhändertagande och spårsäkring

Både handboken och guiden finns i pdf-format för nedladdning på NCKs hemsida

Nationellt centrum för kvinnofrid