I augusti 2006 publicerade Åklagarmyndigheten RättsPM 2006:21 Hets mot folkgrupp och Europakonventionen : två HD-domar.
November 2007 meddelade HD ytterligare två domar som har betydelse när det gäller det straffbara området för hets mot folkgrupp. Den tidigare promemorian har därför reviderats och ersatts av en ny med en analys av HD:s praxis.

Promemorian finns att läsa på Åklagarmyndighetens webbplats.

RättsPM 2008:2