Handboken är en översättning av av "Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child". Dessutom behandlas lagstiftning och praxis när det gäller barnets rättigheter i Sverige. Barnkonventionen kommenteras artikel för artikel med utgångspunkt i den tolkning som gjorts av FN:s barnrättskommitté. Under vissa artiklar ges exempel på tillämpning av barnkonventionen i Sverige.

Beställ boken eller ladda ned från UNICEFs webbplats

Handbok om barnkonventionen