Brå redovisar årligen statistik över polisanmälningar med hatbrottsmotiv, det vill säga brott med främlingsfientliga, islamofobiska, antisemitiska och homofobiska motiv.
År 2007 anmäldes 3 500 hatbrott, en ökning med 8 procent jämfört med året innan.
Det finns stora regionala variationer, och hatbrottsligheten är inte ett typiskt storstadsfenomen.
De vanligaste brotten var olaga hot och ofredande, vilka utgjorde 35 procent av hatbrotten. Näst vanligast var våldsbrott.
Majoriteten av dem som utsätts för hatbrott är män. Unga män är överrepresenterade både bland förövarna och dem som utsätts för brott

Rapporten Hatbrott 2007 (2008:15) kan beställas eller laddas ner på www.bra.se