Ditlev Tamm som är professor i rättshistoria vid Köpenhamns universitet har skrivit en bok om några framträdande danska advokater och deras gärning under förra århundradet. Samtidigt har han i viss mån även skildrat det danska advokatväsendets och advokatyrkets förändring och utveckling under 1900-talet.  
Han reflekterar över den sociala betydelsen av højesteretssagførerprøve, dvs den särskilda prövning inför högsta domstolen som krävdes för att få titel som højesteretssagførere, advokatrollen i allmänhet och inte minst den utveckling som gått från dåtidens personorientering kring den enskilde advokaten till framväxten av stora advokatfirmor där individen hamnar mer i skymundan.
Men främst är detta en rad biografier över ett antal betydande danska advokatpersonligheter under förra seklet.
Bag kapperne / Ditlev Tamm. Köpenhamn : Thomson, 2007