Utrikesdepartementet sammanställer årligen rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder. Idag har rapporterna för år 2007 publicerats på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter.

Läs rapporterna