Trots möjlighet att lagföra svenskar för brott utomlands, så döms inte svenskar för barnsexhandel i annat land. Åklagarna lägger slentrianmässigt ner sådana ärenden även om information finns om offer eller förövare. Trots anmälningar till svensk polis har ingen åtalats för sexbrott mot barn utanför Norden de senaste fyra åren, visar en kartläggning gjord av Juridiska institutionen vid Stockholms universitet på intitiativ av ECPAT.

Kartläggningen som är gjord av Christian Diesen och Eva Diesen är en delrapport från projektet ”Den rättsliga hanteringen av övergrepp mot kvinnor och barn” (2005-2008) som bedrivs vid Stockholms universitet.

Rapporten finns att läsa på ECPATs hemsida
"Sexualbrott utomlands med svensk anknytning”.