Domstolsverket ger ut ett EG-rättsligt nyhetsbrev i elektronisk form som bevakar EG-domstolens praxis och rapporterar om svenska domstolarnas tillämpning av EG-rätten.
Senaste nyhetsbrevet (2008:7) publicerad idag, finns att läsa på Domstolsverkets hemsida. Nyhetsbrevet innehåller bland annat ett flertal migrationsrättsliga avgöranden från svenska domstolar.

Domstolsverkets nyhetsbrev om EG-rätt