"Brottmålsadvokatens vardag är full av svåra yrkesetiska frågor. Advokaten som skall försöka lösa ett uppkommet dilemma har dock ofta begränsade möjligheter att finna vägledning i de generalklausuler som lag och god advokatsed erbjuder. Något mer än paragrafer behövs för den praktiker som står inför ett konkret problem. Det har länge funnits behov av en enkel och lättsmält vägledning för den som arbetar med brottmål.
I denna bok har författaren samlat lag, regler om god advokatsed, doktrin och praxis i form av rättsfall och disciplinnämndsfall som rör praktiska försvararfrågor”

Bokens upplägg följer samma indelningsgrunder som Vägledande regler om god advokatsed, VRGA. De avsnitt som är av särskilt intresse för brottmålsadvokater, t.ex tystnadsplikt, bekymret med häktade klienter, är utökade.
Boken inleds med ett avsnitt om det regelverk som rör advokaternas roll och tillsynen över advokaterna.

Lena Ebervall är verksam som advokat i Stockholm och Malmö. 2002 disputerade hon på Sveriges första doktorsavhandling i advokatetik, ”Försvararens roll – ideologier och gällande rätt”. Hon har publicerat ett antal artiklar i juridiska skrifter och har också  anlitats som föreläsare och kursledare med ämnet advokatetik som specialområde.