Varje år utvisas flera hundra utländska medbogare som begår brott i Sverige. Andelen utvisningar bland personer som var i Sverige på tillfälligt besök och som lagfördes för brott ökar under perioden, från omkring 5 procent i mitten av 1980-talet till 18 procent i början av 2000-talet.
Det visar avhandlingen ” Migration som straff?: utvisning på grund av brott 1973-2003 med fokus på flyktingskydd ” av Lisa Westfelt.
Hon har studerat samtliga fall där en tingsrättsdom förenats med utvisning under perioden 1973-2003, vilket motsvarar över 14 000 utvisningsdomar.
Författaren konstaterar att ökningen inte kan förklaras av förändrad lagstiftning, fler utländska brottslingar, eller grövre brott utan kopplar den till en hårdare asyl- och invandringspolitik.