I den nyss släppta rapporten ”Integritetsåret 2008”  beskriver Datainspektionen det dryga 20-talet viktigaste lagförslagen från 2008 som på olika sätt påverkar den personliga integriteten.

Rapporten tar upp lagförslag som FRA, IPRED och trafikdatalagringsdirektivet men också ämnen som inte uppmärksammats i samma utsträckning. Rapporten ger också exempel på några av de nya tekniker som kommit att påverka den personliga integriteten samt några av Datainspektionens mest uppmärksammade beslut under året.

Finns att läsa eller kostnadsfritt beställa på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se