Den nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför för tredje året i rad är en brottsoffer- och trygghetsundersökning.
Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med 15 000 personer mellan 16–79 år. Frågorna handlar om utsatthet och oro för olika typer av brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och brottsoffers kontakter med rättsväsendet. 

Några resultat från årets rapport:

- Högt förtroende för polisen – tre av fem av de tillfrågade uppger att de har stort förtroende för polisen. Även för andra myndigheter inom rättsväsendet (åklagarna, domstolarna, kriminalvården) ökade förtroendet jämfört med tidigare undersökningar

- Var fjärde person mellan 16 och 79 år utsattes för något brott 2007

-  Merparten av brotten mot enskilda personer polisanmäls inte

- Fyra av fem uppger att man inte är orolig för att själv utsättas för brott men att man oroar sig över brottsligheten i samhället

- Kvinnor, äldre, utrikes födda känner sig mer otrygga än andra


Rapporten Nationella trygghetsundersökningen 2008, kan beställas eller laddas ner på BRÅs hemsida