Migrationsverket har genomfört en översyn av verkets asylprocess som resulterat i ett förslag på ett nytt effektivare arbetssätt. Den nya arbetsmodellen som ska testas i en försöksverksamhet under våren syftar till att korta väntetiderna för den asylsökande samtidigt som kvaliteten i besluten ökar. Målet är att flertalet asylsökande ska få besked från Migrationsverket inom tre månader.

Översynen av asylprocessen är dokumenterad i en rapport (även i kortversion) som finns att läsa på Migrationsverkets hemsida.

Läs rapporten ”Med sikte på en snabbare asylprocess”