Avhandlingen är en rättsvetenskaplig studie av den svenska domarrollen ur ett rättsstatsperspektiv. Trots domarkårens betydelse för rättssamhället finns ytterst lite forskning kring denna yrkesgrupp.
Undersökningen omfattar konstitutionella och andra rättsregler, analys av domarkårens professionella autonomi, en historisk översikt och ett antal djupintervjuer med arton svenska domare i olika skeden av sina karriärer.

En slutsats i undersökningen är att domarens självständighet och oberoende inte kan garanteras bara genom konstitutionella och andra rättsliga regler. Rättskulturella faktorer och professionella ideal är minst lika viktiga. Författaren anser att domarnas professionella integritet hotas av Domstolsverkets alltmer aktiva roll. Fokusering på administrativ styrning och resultatmätning riskerar att underminera förutsättningarna för en dömande verksamhet som uppfyller rättsstatens krav.

Studien ingår i det tvärvetenskapliga projektet ”Demokrati och deprofessionalisering”. Olof Ställvik är verksam vid Uppsala universitet.