Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut av Marie Öhrström ger en praktisk vägledning till olika typer av kommersiell tvistlösning. Den är en översiktlig guide till skiljedom i allmänhet och till Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare i synnerhet.

 Boken består av två delar.
Första delen är en översiktlig handbok om skiljeförfarande som behandlar frågor som olika typer av alternativa tvistlösningsmetoder, skillnaden mellan skiljeförfarande och rättegång i domstol, att välja skiljedomsinstitut, hur man skriver en bra skiljeklausul, skillnaden mellan ad hoc och institutionella förfaranden, klander av skiljedom.
Andra delen är en praktisk kommentar till Skiljedomsinstitutets regler som trädde i kraft 1 januari 2007 och ger en god insyn i hur ett skiljeförfarande hos SCC går till.
I bilagor finns Regler för förenklat skiljeförfarande, Riktlinjer för skiljemän, Skiljedomsinstitutets mallbrev och formulär m.m.

Boken vänder sig till processadvokater, skiljemän, bolagsjurister 
och andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med affärstvister.

Marie Öhrström är biträdande generalsekreterare vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)