Nu har Sveriges juriststudenter fått ett eget forum för att publicera analyser och debattera juridik. I bland annat USA och  Storbritannien har de juridiska institutionerna så kallade ”law reviews” som drivs och styrs av studenter och nu har även Sverige fått sin första motsvarighet i Juridisk Publikation.

Tidskriften som inledningsvis publiceras två gånger per år ska innehålla artiklar om juridiska problem och aktuella frågor inom samtliga rättsområden. För att säkerställa hög akademisk kvalité på innehållet granskas artiklarna innan publicering av Akademiska rådet som består av framstående jurister.
Artiklarna kommer även publiceras elektroniskt på tidningens webbsida där man även kan ta del av rättsfallsanalyser.


Läs mer på tidskriftens webbsida Juridisk Publikation