I promemorian ges rekommendationer för farlighetsbedömningar av nya narkotikapreparat. Rekommendationer ges också för straffvärdebedömningar utifrån ett rent mängdresonemang.

Promemorian ska vara ett stöd för åklagare när det gäller bedömningar av narkotikapreparatens farlighet. 

Läs mer: Farlighets-bedömningar av narkotika (RättsPM 2009:1)