Regeringsrätten inrättades 1909 och fyller därmed jämna 100 år i år. I anslutning till firandet har en jubileumsskrift givits ut. 

Boken innehåller drygt 70 uppsatser i olika ämnen som sammantaget ger en bred beskrivning av Regeringsrätten och dess ställning i samhället. En del av bidragen behandlar verksamheten i domstolen, medan andra belyser vitt skilda förvaltningsrättsliga frågor. Bland skribenterna  finns en rad namnkunniga personer med olika bakgrund, bl.a. rättsvetenskapsmän, domare och advokater.