Undersökningen visar att främst kvinnor diskrimineras vid antagningen till populära utbildningar som exempelvis jurist, läkare och psykolog. Bakgrunden är att högskolorna vill ha en jämnare könsfördelning och ger förtur till sökande från det underrepresenterade könet.

Rapporten som omfattar antagningen till samtliga programutbildningar på Sveriges 36 största lärosäten inför vår- och höstterminerna 2009, visar på närmare 5 400 fall av könsdiskriminering. I 95 procent av fallen är det kvinnor som missgynnas.

Ladda ner CFR:s rapport här 

Lunds universitet stäms nu i en ny grupptalan mot diskriminering. Centrum för rättvisa är ombud för 31 kvinnor som begär skadestånd av universitetet sedan män fått automatisk förtur till psykologutbildningen. Samtidigt anmäls Diskrimineringsombudsmannen, DO, till Justitieombudsmannen, sedan denne beslutat att  inte driva fall där sökande till högskolan diskriminerats på grund av kön.