I år firar den klassiska läroboken "Civilrätt" 100 år. Christina Ramberg har tagit över ansvaret för utgivningen av läroboken efter Anders Agells bortgång 2008.
Boken som nu kommer i en 21:a upplaga har uppdaterats och fått en omfattande språklig bearbetning i syfte att göra boken mer lättläst.

Boken har under sin hundraåriga historia haft tre författare. Professor C.G. Björling gav ut den första ”Lärobok i civilrätt för nybörjare” 1910. Professor Åke Malmström var utgivare 1947-1985 och professor Anders Agell 1986-2008.