Avhandlingen som är den första svenska monografin om 
kränkningsersättning, diskuterar hur ersättning bör bestämmas och hur man ska kunna jämföra olika slags kränkningar.

Vad är egentligen en kränkning, hur ska man kunna gradera olika slags kränkningar och vid vilka brott kan den brottsdrabbade ha rätt till skadestånd?

Enligt skadeståndslagen utgår kränkningsersättning vid vissa typer av allvarliga brott, för den störning av offrets människovärde eller integritet som brottet medförde. Det är dock ibland oklart vid vilka brott någon kan sägas bli kränkt. Här presenteras en utförlig beskrivning av de brott som kan och bör kunna ge rätt till skadestånd. Bland beskrivningarna av brott som vanligtvis ger rätt till skadestånd nämns bland annat våldtäkt, mordförsök och förtal. Bland de brott där det kan vara svårare att avgöra om någon utsatts för en integritetskränkning nämns skadegörelse, hemfridsbrott och koppleri.

Avhandlingen jämför bland annat de straff- och skadeståndsrättsliga förutsättningarna för ansvar. Många gånger har gärningsmannen inga medel att betala skadeståndet. Därför redogörs även för möjligheterna att istället få ersättning från sin hemförsäkring eller från Brottsoffermyndigheten.

Kränkningsersättning : skadestånd för kränkning genom brott av Sandra Friberg. Disputationen äger rum lördagen 18 december, Uppsala universitet.