Datainspektionen redogör i den nya rapporten ”Integritetsåret 2009" för lagar och lagförslag som på olika sätt påverkade den personliga integriteten under förra året.
Rapporten som kommer ut för andra året i följd, ger också exempel på några av de nya tekniker som kommit att påverka den personliga integriteten samt några av Datainspektionens beslut. 

Läs Integritetsåret 2009 på Datainspektionens hemsida.