Den 29 januari försvarade Mosa Sayed sin avhandling Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige vid Uppsala universitet

Avhandlingen behandlar de konflikter som kan uppstå i mötet mellan islamisk arvsrätt och svensk rätt. Det islamiska lagsystemet, sharia, som anses vara en gudomligt inspirerad rättsordning med regler för hur muslimer ska leva och agera i olika situationer ger ibland uttryck för andra värderingar än de som upprätthålls av svensk lag.
Sayed undersöker hur personer boende i Sverige men med medborgarskap i ett muslimskt land kan få tillämpa arvsreglerna i detta lands rättssystem för att reglera arvsskiftet.Detta kan bl.a. innebära att  kvinnor ärver mindre än män eftersom män och kvinnor i vissa fall ärver olika stor del av arvet enligt islamisk arvsrätt.
Hur ska rättsväsendet hantera situationer där islamiska arvsregler krockar med principer i svensk rätt?

Avhandlingen har uppmärksammats bl.a. i SvD 3 februari  Svd 5 februari  InfoTorg 8 februari