Den nationella trygghetsundersökningen, NTU, som Brå genomför för fjärde året i rad är en brottsoffer- och trygghetsundersökning som kartlägger svenska befolkningens (16-79 år) utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Utvecklingen i NTU är positiv – den upplevda tryggheten och allmänhetens förtroende för rättsväsendet har ökat, 2009 uppger 60 procent stort förtroende. Samtidigt har andelen brottsutsatta personer minskat något sedan den första undersökningen 2006.

Rapporten Nationella trygghetsundersökningen 2009 kan laddas ner på Brå:s hemsida