På webbplatsen kan man hitta svar på de vanligaste frågorna om arv. Till exempel kan man få reda på vilken myndighet som är behörig, vilken lagstiftning som ska tillämpas, om man själv har möjlighet att välja vilket lands lag som ska följas och vem som kan bli arvinge. För rättstillämpare kommer det också att finnas detaljerade rapporter om arvsrätt på engelska, franska och tyska.
Informationen finns tillgänglig på 22 EU-språk och kroatiska.

Webbplatsen drivs av organisationen Council of the Notariats of the EU i samarbete med EU-kommissionen

Arv i Europa - Arvsrättsliga regler i 27 europeiska länder