I slutet av juni kom Brå:s årliga sammanställning över brottsanmälningar där det i motivbilden ingår hatbrott på grund av etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet.
 
Sedan förra årets rapport har antalet anmälda hatbrott totalt minskat och även antalet vit makt-relaterade hatbrott. Under 2009 uppgick det totala antalet anmälningar som identifierats som hatbrott till knappt 5 800, vilket är en liten minskning jämfört med 2008. Däremot har de antisemitiska hatbrotten ökat kraftigt med 57 procent. Största ökningen av anmälningar skedde i storstäderna och främst i Skåne län.
Även hatbrott mot svenskar och mellan olika invandrargrupper har ökat sedan föregående år.

De vanligaste formerna av hatbrott är, enligt Brå, olaga hot, ofredande och våldsbrott. 

Läs rapporten Hatbrott 2009 (2010:12)