Boken är en sammanställning av praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd och den första större översikten sedan 1998.
 
Författaren Claes Peyron har under 25 år varit verksam inom Sveriges advokatsamfund, först som ledamot av Advokatsamfundets styrelse 1982-1992, sedan som ordförande i disciplinnämnden mellan 1992-2008.

Under arbetet med boken har han gått igenom alla disciplinnämndens beslut från de år han var ordförande och valt ut 1 500 beslut som belyser advokatetiska principer, som han refererar  och kommenterar. Boken innehåller även beslut som tidigare inte publicerats i tidskriften Advokaten.

Tidigare praxissamlingar
1973 utkom Holger Wiklunds klassiska bok God advokatsed, som refererar  disciplinfall från Sverige och även från övriga Norden, från tiden fram till 1972.

1988 utkom Lars Wennes God advokatsed, en sammanställning som omfattar disciplinärenden avgjoda och publicerade i tidskriften Advokaten åren 1970-1987.

Advokatsamfundets praxissamling (Lars Bentelius, red) från 1998  innehåller en komplett samling disciplinärenden från åren 1987-1997.

Holger Wiklund och Lars Bentelius böcker ligger öppet tillgängliga som fulltext på advokatsamfundets hemsida.