En studie av 300 simulerade rättsfall visar att domare, åklagare, poliser och advokater fattar beslut och dömer åtalade på olika sätt beroende på om de är män eller kvinnor och på hur de åtalade ser ut. Detta visar Angela S. Ahola i sin avhandling Justice needs a blindfold: effects of defendants’ gender and attractiveness on judicial evaluation.

I sin studie med simulerade korta brottsfall visar Angela S. Ahola att kön och utseende påverkar våra bedömningar av personlighet, yrke, moral och pålitlighet. Bland annat visade det sig att domare och nämndemän både bedömde och dömde åtalade personer av samma kön som de själva hårdare än åtalade av det motsatta könet. Däremot bedömde åklagare, advokater, poliser och juridikstudenter oavsett eget kön de manliga åtalade hårdare än de kvinnliga. Hos de kvinnliga medlemmarna av denna kategori, dvs utan dömande roll i rättsprocessen, såg man dessutom skillnader i bedömningen av olika åtalade beroende på den åtalades utseende.

Författaren menar att resultaten från avhandlingen kan få praktisk betydelse för förståelsen för hur den svenska rättsprocessen kan påverkas rörande såväl vittnesförhör som bevisvärdering och straffutmätning.

Avhandlingen finns att ladda ner som pdf