Rådgivningslagen som infördes 2004 skulle stärka konsumenternas roll och skydda bankkunderna från dåliga råd. Lagen skulle även underlätta för den enskilda konsumenten att driva sitt ärende vidare. 
 
I rapporten ”Farligt förtroende?” skildrar Agnes Arpi och Alen Musaefendic i reportageform debatten, lagen och hur lagen fungerar i praktiken. I rapporten konstaterar dom att lagen blev tandlös och inte ledde till det som lagstiftarna hoppats på.
Bara 1,8 procent av de privatpersoner som vänt sig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) sedan 2004 med stöd av rådgivningslagen har fått rätt gentemot banken. 

Läs rapporten på Timbros´ hemsida : Farligt förtroende? Rådgivningslagen i praktiken och politikens gränser