Många barn till särlevande föräldrar får inte det underhåll de har rätt till när föräldrarna betalar via underhållsstödet, visar en ny rapport från Riksrevisionsverket.

Det finns två parallella system för underhåll till barn och inget av regelverken har i praktiken företräde framför det andra.
I föräldrabalken där föräldrarnas underhållsskyldighet regleras, anges att underhållsbidrag ska beräknas med hänsyn till båda föräldrarnas ekonomiska situation och barnets behov.
Dessutom finns underhållsstödet, som regleras i lagen om underhållsstöd och som utgår med en maxsumma (1273 kr) per barn och månad.

Många föräldrar betalar underhåll via underhållsstödet eftersom de inte känner till föräldrabalkens regler. Detta medför att många barn får ett lägre underhåll än vad de skulle kunna få. 

Underhållsstödet som administreras av Försäkringskassan, berör omkring 225 000 barn till särlevande föräldrar. Riksrevisionens granskning  visar på stora brister och att en mer övergripande översyn av systemet behövs.

Enligt rapporten bör man utreda möjligheterna att låta underhåll till barn huvudsakligen bygga på föräldrabalkens regler och inrätta en instans dit föräldrar  kan vända sig för att bl.a. få hjälp med att räkna ut ett underhållsbidrag. 

Underhållsstöd – för barnets bästa? (RiR 2010:22)