Nu finns en förteckning över de propositioner som är avsedda att lämnas fram till 18 januari 2011. Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen finns  med i förteckningen.


Planerade propositioner och skrivelser 2010/11