Domstolsverkets svensk-engelska, engelsk-svenska ordlista från 1994 har kommit i en tredje, helt omarbetad version. Ordlistan innehåller ord och uttryck vanliga inom domstolsväsendet, avsnitt med bl.a.namn på svenska domstolar, tjänstebenämningar och titlar inom Sveriges Domstolar. Ordlistan kan laddas ned eller kostnadsfritt beställas från Domstolsverket,

Svensk-engelsk, engelsk-svensk ordlista för Sveriges Domstolar