Statsrådsberedningen har gett ut en informationsskrift med korta sammanfattningar av de viktigaste lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2011/2012.

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2011/2012