Broschyren som utkommer varje år beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Publikationen kan beställas eller laddas ned på Sveriges Domstolars hemsida.