För att väcka intresse för brottsofferfrågor bland studenter på universitet och högskolor utlyser Rådet för Brottsofferfonden med jämna mellanrum en uppsatstävling kallad "Brottsoffer i fokus". Uppsatserna är på lägst C-nivå och har ett tydligt brottsofferperspektiv.

Den nionde omgången av tävlingen är nu avslutad med sammanlagt 40 deltagande uppsatser. Årets tre vinnande bidrag har publicerats i en antologi som kan laddas ned i fulltext på Brottsoffermyndighetens hemsida. 

Brottsoffer i fokus 2011