Den nationella trygghetsundersökningen, NTU, som Brå genomför för femte året i rad är en brottsoffer- och trygghetsundersökning som kartlägger allmänhetens utsatthet för brott, trygghetsupplevelse, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
NTU bygger på intervjuer med drygt 14 000 personer.

Undersökningen visar att vi blir tryggare men inom vissa grupper är tryggheten lägre. Invandrare till exempel är mer utsatta för brott, känner sig otryggare och har ett lägre förtroende för rättsväsendet. Av dem som är födda utomlands uppger 24 procent att de känner sig otrygga, medan samma siffra för personer med svensk bakgrund är 13 procent. Men färre invandrare känner sig otrygga i dag än för fem år sedan då 33 procent uppgav samma sak.

Otryggheten är olika hög i olika delar av landet. Det län som har högst andel otrygga är Skåne, 19 procent, och det län med lägst andel otrygga är Jämtland, 8 procent. Genomsnittet för hela landet är 15 procent.

Förtroendet för rättsväsendet har ökat från 54 till 61 procent sedan mätningarna började. Den myndighet som flest har förtroende för är Polisen, 62 procent 2010. Kriminalvården är den myndighet där förtroendet ökat mest, från 29 procent 2006 till 42 procent 2010.

Ladda ned Brå:s rapport NTU 2010 här