Marie Eneman, Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet, har i sin avhandling Developing child protection strategies studerat hur informationsteknologi används för barnpornografi och grooming, samt den lagstiftning och de tekniska möjligheter som finns för att skydda barn från övergrepp.

Hon har studerat samtliga svenska domar för barnpornografibrott  mellan 1993-2008 och intervjuat ett antal förövare dömda för barnpornografibrott.

IT har underlättat produktion, distribution och åtkomst av barnpornografiskt material, samt skapat en global marknad. Vår nuvarande lagstiftning och de tekniska möjligheter som finns är enligt Marie Eneman inte  tillräckligt effektiva för att utgöra ett bra skydd för barnen i relation till barnpornografi och grooming,  dvs. när vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte.
Avhandlingen visar dessutom hur förövarna har anpassat sig och utvecklat nya strategier för att minska risken att bli avslöjade och hitta sätt att komma runt exempelvis filtreringen.

Yttrandefrihet och personlig integritet är fundamentala rättigheter som måste fortsätta försvaras men de måste balanseras i relation till andra viktiga rättigheter som barnets rätt att inte bli sexuellt exploaterat.

Avhandlingen försvarades den 20 december vid Göteborgs universitet.

Länk till avhandlingen i fulltext : Developing child protection strategies: a critical study of offenders’ use of information technology for the sexualeExploitation of children