Bland annat får parter ökade möjligheter att lösa tvister på frivillig väg genom nya regler om medling och förlikning, maxstraffet för sexköp höjs,en ny moderniserad varumärkeslag ersätter den nuvarande varumärkeslagen och kollektivmärkeslagen, båda från 1960.  

Läs mer i skriften Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2011 som går att ladda ner eller beställa på regeringens webbplats.