Terapeutisk juridik (Therapeutic Jurisprudence, TJ) är en rättsideologi som förenar juridik och samhällsvetenskap.

Juridik skiljer rätt från fel i samhälleliga konflikter, men blundar för konfliktens orsaker och rättstillämpningens konsekvenser. Därför behöver juridiken beteendevetenskapen. Så sammanfattar professor Christian Diesen den terapeutiska juridiken.

Tanken är att terapeutisk juridik ska användas som ett komplement till traditionella metoder i alla skeden av juristarbetet, under utbildningen, i lagstiftningsprocessen, i ombudsrollen och i dömandet. Särskilt fokuserar man på hur lagar och rättstillämpning påverkar livet för människor, särskilt för de individer som dras in i domstolsprocesser. Med kunskap om forskningsrön och teorier från samhälls- och beteendevetenskaplig forskning kan jurister bli mer medvetna om andra värden som är viktiga att ta hänsyn till  utöver juridiken, exempelvis sociala hänsyn och hur den enskildes välbefinnande kan påverkas av en rättslig konflikt.

Christian Diesens bok Terapeutisk juridik, Liber, är den första övergripande översikten i ämnet som ges ut i Sverige.

Rörelsen har sitt ursprung i USA där den fått stor utbredning och anslutning. Den grundades av de amerikanska juristprofessorerna David Wexler och Bruce Winick i slutet på 1980-talet.