Brottsoffermyndighetens referatsamling, som redovisar myndighetens rättstillämpning i fråga om nivåerna för kränkningsersättning, har nu kommit ut i en ny, helt omarbetad upplaga. Den ersätter den förra utgåvan från 2009.

Referatsamlingen kan beställas eller laddas ned från Brottsoffermyndighetens hemsida.

Nya beslut som nämnden fattat efter publiceringen presenteras på hemsidan och även i myndighetens nyhetsbrev. 

Brottsoffermyndighetens referatsamling 2012