Nu finns samtliga hov- och kammarrättsdomar avgjorda fr.o.m. 1 april 2011 och framåt inlagda i Karnovs rättsdatabas.Sedan tidigare finns ett urval domar från hov- och kammarrätterna.