Förteckningen innehåller propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 15 september 2011 - 16 januari 2012, samt regeringens planerade skrivelser till riksdagen.

Planerade propositioner och skrivelser 2011/12