Små barn som blivit vittnen till brott är bättre än man hittills trott på att återberätta händelseförloppet, visar ny avhandling av Gunilla Fredin, vittnespsykolog från Lunds universitet. Hon har som första svenska forskare  studerat hur tillförlitliga barn är som ögonvittnen.

Hon har i sin doktorsavhandling, som totalt omfattar 640 barn och 200 vuxna, undersökt hur  barn i olika åldrar (8-12 år) och vuxna som blivit vittnen till ett brott är på att återberätta vad som hänt. Små barn, i åldern åtta till nio år, återberättade färre detaljer än vuxna, men det de sade var för det mesta korrekt. Äldre barn och vuxna hade svårare att skilja på verklighet och fiktion.
Enligt Gunilla Fredin beror detta på att mindre barn inte har hunnit uppleva lika mycket och lägga lika mycket i minnet som lite äldre barn och framför allt vuxna.

Ett annat resultat i avhandlingen visar att  vi är mer uppmärksamma på människor som är i samma ålder som oss själva. Vuxna är bättre på att känna igen ansikten men hamnade på samma nivå som barnen när de skulle identifiera ett barnansikte.

Den 16 september disputerar Gunilla Fredin med avhandlingen Children as eyewitnesses: memory recall and face recognition