Den 1 oktober kommer besöksförbudslagen att ersättas med lagen om kontaktförbud (SFS 2011:487) Ett besöksförbud kan idag meddelas om det finns risk för att någon kommer att begå brott mot, förfölja eller på något annat sätt trakassera en annan person.

Tidigare undersökningar visar att besöksförbudslagen brister i utformning och tillämpning. Många drabbade upplever att besöksförbudet inte ger tillräckligt skydd, att överträdelserna av besöksförbuden är många och att polisens rutiner för att kontrollera efterlevnaden av ett utfärdat besöksförbud brister.

Enligt undersökningen som Stiftelsen Tryggare Sveriges nu gjort har antalet ansökningar om besöksförbud ökat senaste tioårsperioden, samtidigt som andelen beviljade besöksförbud minskat. Det är stora skillnader mellan landets åklagarkammare när det gäller andelen beviljade besöksförbud.

För att den nya lagen om kontaktförbud ska fungera i praktiken menar man att det dels krävs att åklagarna inte grundar sina beslut om kontaktförbud på magkänsla, personliga värderingar etc. utan på strukturerade riskbedömningar, dels att polisen säkerställer en professionell hantering av den nya lagen om kontaktförbud.

Den nya lagen innebär bl.a. att elektronisk övervakning ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av lagen samt att ett särskilt brott, olaga förföljelse, införs i brottsbalken.

Kontaktförbud : ett slag i luften? av Peter Strandell. Stiftelsen Tryggare Sverige (Rapport 2011:1)