Europadomstolen publicerade 2010 en omfattande vägledning för advokater, A practical guide on admissibility criteria. I handboken förklaras i detalj kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål. Handboken finns nu i en uppdaterad version som går att ladda ned från Europadomstolens webbplats.